Kochani sąsiedzi, jesteśmy całkiem normalną rodziną, tylko niezdiagnozowaną

Kochani sąsiedzi, jesteśmy całkiem normalną rodziną, tylko niezdiagnozowaną Image

Kochani sąsiedzi, jesteśmy całkiem normalną rodziną, tylko niezdiagnozowaną

Nikt z nas raczej nie miesz­ka na bezlud­nej wyspie, więc chcąc nie chcąc każdy posi­a­da bliżej lub dalej jak­iś sąsi­adów. Może to być przemiła starusz­ka, która o 6 rano infor­mu­je nas przez domo­fon, że oto w tym i w tym dyskon­cie są naj­tańsze buł­ki, może to być zmęc­zona rozwrzeszczanym kilku­latkiem samot­na mat­ka, może być sko­ra do głośnych noc­nych prób repro­dukcji mło­da para czy też state­czny pan ści­ga­ją­cy każdy prze­jaw złego parkowa­nia na przy­blokowym parkingu. Wszyscy oni stanow­ią małą społeczność, wioskę, w której będziemy wychowywać dziecko. Jak dobrze żyć z sąsi­ada­mi, kiedy sami najchęt­niej uciek­libyśmy z tego domu wari­atów, choć prze­cież to całkiem nor­mal­na rodz­i­na? Zawsze moż­na im zostaw­ić liś­cik, o, taki jak ten…

Kochani sąsiedzi…

Zan­im napiszę ta krótką notkę tak jak chci­ałam jestem zmus­zona do dokończenia kilku rzeczy w tym domu pełny wari­atów. Być może nie zda­je­cie sobie sprawy z tego wari­act­wa, dlat­ego odrobinkę Wam je przy­bliżę. W końcu ściany nie są ze szkła, nie widzi­cie wszys­tkiego. Może­cie sobie tylko wyobraz­ić co się dzieje w całym tym krzyku i wrza­sku, jaki dochodzi z naszego mieszka­nia. Przysięgam na wszys­tkie świę­toś­ci i Ronal­da McDon­al­da, że nikt niko­go nie zabił, nie usuwamy nerek, by opłacić dzieciom sekcję sopranu w szkole muzy­cznej ani nasz dom nie jest żad­nego rodza­ju komuną chorych men­tal­nie. Jesteśmy zwycza­jny­mi rodzi­ca­mi, tak jak inni zmęc­zony­mi gani­an­iem włas­nych dzieci, by założyły buty jak wychodzą na pod­wórko. Wy, kochani sąsiedzi, macie najlep­sze miejs­ca, by oglą­dać nasze codzi­enne show. Może­cie nawet czuć się VIPa­mi. Może­cie nas lubić albo nien­aw­idz­ić, bo obo­jęt­nie obok nas nie może­cie prze­jść.

 

Żeby jed­nak dać Wam, kochani sąsiedzi, dowody na to, że odgłosy dochodzące cza­sem z naszego domu nie są wołaniem umęc­zonych dziecię­cych dusz czy tor­tu­ra­mi, a zwycza­jny­mi oznaka­mi, że mamy żywe i zdrowe dzieci, muszę Wam co nieco wytłu­maczyć. Oto kil­ka powodów, dla których nasz dom to jak­by dom wari­atów, tyle że bez sprzą­ta­jącego per­son­elu i cateringu.

Taka sytuacja z dnia wczorajszego

Zaczni­jmy po kolei. Rano mijam się z mężem w drzwiach, gdyż wychodzi on wcześniej do pra­cy. Ja budzę dzieci, drugą ręką syp­iąc kar­mę kota, który namol­nie się tego doma­ga. To w tym momen­cie słyszy­cie miaucze­nie: kota, że za mało karmy, dzieci, że za wcześnie budzę. Kiedy uda­je mi się dobudz­ić i nasy­pać do ich mis­ek karmy… czekaj, nie karmy… płatków śni­adan­iowych!, zagani­am wesołą fer­a­jnę do łazien­ki, pomagam się ubier­ać, prze­bier­ać ciuchy ubabrane pastą do zębów i szukam misia, bo prze­cież dziś dzień zabawek w przed­szkolu. Kil­ka min­ut później już wiem, że trze­ba będzie biec do auto­busu z Natką na rękach. Prze­cież to nie jest takie łatwe założyć buty na właś­ci­wą stopę, praw­da? Albo rękaw­icz­ki z pię­cioma pal­ca­mi. Pię­cioma! Kto to w ogóle zapro­jek­tował?

 

Kiedy upo­ram się z buta­mi najmłod­szej, zosta­je zaw­iązanie sza­li­ka starszej w sposób akcep­towal­ny dla układu odd­e­chowego. W tym cza­sie najmłod­sze zdążyło już prze­turlać się po całej podłodze, bo nie może znaleźć miś­ka, którego pięć min­ut wcześniej włożyła do ple­ca­ka. Za to najs­tarszy jak gdy­by nigdy nic zja­da już drugie śni­adanie, bo „ja ros­nę, mamo!” i przy­pom­i­na sobie, że miał być dziś ubrany na galowo.

 

Rezygnu­ję z dzisiejszego jog­gin­gu, który i tak nigdy nie dochodzi do skutku, na rzecz poran­nego bie­ga­nia: za koszulą, spod­ni­a­mi w kant, misiem, sza­likiem, misiem, czap­ką, rękaw­iczką, drugą rękaw­iczką…

Wiecie, że jest dopiero 7:15?

Nie będę zamęczać wszys­tki­mi eksce­sa­mi, ale najczęś­ciej ciekawe zwroty akcji i wycie jest: kiedy zbliża się pora spania, kiedy Creep­er wybuchł, kiedy kot zjadł ostat­niego kabanosa, kiedy zapom­i­nam kupić chleb, a jest 22:00, kiedy mąż prze­gry­wa na kon­soli z synem, kiedy Natal­ka odd­y­cha powi­etrzem Kini. Ale najczęś­ciej, kiedy ja tracę panowanie nad sobą i muszę wypuś­cić więcej powi­etrza. Trochę jak w oponie, tyle że ja nie flaczeję. No nie aż tak.

 

Widzi­cie? Zero morder­stw, żad­nego strze­la­nia sobie z łuku w ple­cy czy kąpieli z włąc­zoną do prą­du suszarką. Zwykła dys­funkcyj­na rodz­i­na wielodziet­na z dzieć­mi poniżej 10 roku życia. Proszę, kochani sąsiedzi, przyjmi­j­cie moje przeprosiny. Gratis nauszni­ki ochronne.

Fot. Lar­ry Koester, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 23 lutego 2018

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło