Archiwum wg kategorii: S

Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało

Życie w Szwecji to nie tylko same udo­god­nienia, ale także duże podat­ki i prob­le­my z sys­te­mem zdrowia. Czy Mar­ta pojechała­by ter­az do Szwecji na stałe?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 stycznia 2017
Życie w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

Świę­ta, świę­ta i po świę­tach. A jak świę­ta to prze­cież na boga­to! Każdy przy­go­towywał masę potraw, sałatek, ciast, pier­niczków. Pod choinką częs­to brakowało już miejs­ca. Moż­na by pomyśleć, że Pol­s­ka to taka Szwa­j­caria w ten jeden dzień. Cho­ci­aż… czy na pewno? Kasiu, jak to jest właś­ci­wie w tej Szwa­j­carii?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 28 grudnia 2016
W tym roku nie będzie Wigilii i kolęd Image

W tym roku nie będzie Wigilii i kolęd

Wielu z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożego Nar­o­dzenia bez choin­ki, bez dzie­le­nia się opłatkiem, barszczu z uszka­mi na wig­ili­jnym stole i śpiewa­nia kolęd. Do niedaw­na jeszcze ja też należałam do tej grupy. Jed­nak coś się zmieniło. W tym roku zrozu­mi­ałam, że moż­na.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 19 grudnia 2016
Życie w Chorwacji — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Chorwacji — Kiedy Polska to za mało

Bycie turys­tą w przepięknej Dal­macji przez dwa tygod­nie to nie to samo co życie w Chorwacji na stałe. Choć Zagrzeb jest pięknym miastem, to jed­nak Mag­dale­nie Hele­nie cza­sem braku­je… ogórków kiszonych. Zapraszam na wywiad z Polką mieszka­jącą w Chorwacji

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 14 grudnia 2016
Życie w Londynie — Kiedy Polska to za mało Image

Życie w Londynie — Kiedy Polska to za mało

Lon­dyn to wielkie i wielonar­o­dowe mias­to. Chy­ba dla każdego zna­jdzie się tu takie miejsce, które pol­u­bi. Jak wyglą­da codzi­enne życie w Lon­dynie? Czy jadąc tam trze­ba zabrać ze sobą chleb?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 7 grudnia 2016