W co ubrać się na komunię?

W co ubrać się na komunię? Image

W co ubrać się na komunię?

Dzieci mają łatwiej. Na komu­nię dziew­czyn­ki ubier­a­ją białą, praw­ie wesel­ną sukienkę, chłop­cy gar­ni­tu­ry, albo wszyscy jak jeden mąż białe alby. Gorzej mają mamy tych młodych ludzi. W co ubrać się na komu­nię włas­nego dziec­ka? A co założyć jeśli jest się goś­ciem? O pod­powiedź poprosiłam Mar­tynę, blogerkę mod­ową.

Mar­ty­na jak zwyk­le nie zaw­iodła i przy­go­towała ciekawe styl­iza­c­je na każdą kieszeń. Wszys­tkie ubra­nia może­cie znaleźć w tegorocznej ofer­cie sieciówek.

Stylizacja MartyNY

Mar­ty­na jako gość zami­ast klasy­cznych czarnych spod­ni wybrała bard­zo mod­ny w tym sezonie beż. Dzię­ki temu cała styl­iza­c­ja jest oży­wiona. Biała, zwiew­na bluz­ka na ramiączkach doda­je efekt delikat­noś­ci. Jako narzutkę wybrała czarny płaszcz, który dopeł­ni­a­ją szpil­ki w tym samym kolorze. Efekt może­cie podzi­wiać na zdję­ci­ach autorstwa Łukasza Gębury poniżej.

płaszcz C&A| bluz­ka New Look| spod­nie BIKBOK| buty Stradi­var­ius| tore­b­ka H&M

Jako mama dziecka komunijnego można wybrać jedną z poniższych propozycji:

Zestaw Mohi­to

Sukien­ka | Buty | Tore­b­ka

Zestaw C&A

Spód­ni­ca | Koszu­la | San­dał­ki | Tore­b­ka

Jako gość przyjęcia komunijnego warto zastanowić się nad takimi stylizacjami:

Zestaw H&M

Sukien­ka błęk­it | Kol­czy­ki Szpil­ki | Tore­b­ka

Zestaw Zara

Kom­bine­zon | Tore­b­ka | Buty


Mar­ty­na Kochanows­ka, bloger­ka mod­owa. Wyz­na­je zasadę „nie musi być dro­go żeby było mod­nie”. Jej styl­iza­c­je są ciekawe, choć częs­to opier­a­ją się na znanych sieciówkach czy ubra­ni­ach z sec­ond handów. Jeśli jesteś­cie ciekawi zaglą­da­j­cie tutaj.


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 21 Data | 21 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo