Autor: moniowiec

Traktuj dziecko jak dorosłego, ale inaczej Image

Traktuj dziecko jak dorosłego, ale inaczej

Dziecko to tylko dziecko. Ale dziecku należy się sza­cunek, dlat­ego warto w prze­myślany sposób trak­tować je jak dorosłego.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 25 listopada 2016
Mamo, a jak Ty właściwie zarabiasz, skoro siedzisz w domu? Image

Mamo, a jak Ty właściwie zarabiasz, skoro siedzisz w domu?

Częs­to łapię się na tym, że moja pra­ca to nawet syzy­fową nie powin­na się nazy­wać. Że jest jeszcze gorzej. Sprzą­tanie to jed­no wielkie nev­er end­ing sto­ry, codzi­enne wymyślanie menu i gotowanie doprowadza mnie do sza­łu, kiedy to degus­ta­torzy marudzą na smak, aro­mat, czy obec­ność pietrusz­ki w zupie. Do tego ruty­na,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 24 Data | 23 listopada 2016
Warto budować codziennie więź z dziećmi Image

Warto budować codziennie więź z dziećmi

Mamy zab­ie­gane cza­sy. Nie jest w takich cza­sach zbu­dować moc­nej więzi z włas­ny­mi dzieć­mi. Ale tak naprawdę czy kiedykol­wiek było lep­iej? Zawsze zna­j­dowało się coś, co odcią­gało rodz­iców od dzieci i więzi z wiekiem, szczegól­nie gdy latorośle wchodz­iły w wiek nas­to­let­ni, stawały się słab­sze. Kiedy dzieci były małe my, rodz­ice,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 21 listopada 2016
Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam Image

Odciąganie mleka laktatorem — poradnik dla pracujących mam

Wprawdzie macierzyńs­ki obec­nie to aż rok cza­su, ale są mamy, które nie mogą sobie poz­wolić na tak dłu­gi urlop z dzieck­iem i wraca­ją wcześniej do pra­cy. Wszys­tko jest cacy kiedy dziecko bez prob­lemów akli­matyzu­je się do opie­ki przez inną osobą czy picie z butel­ki mle­ka mody­fikowanego. Co jed­nak jeśli musimy odcią­gać mleko lak­ta­torem w pra­cy?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 18 listopada 2016
Jak załatwić zaświadczenie lekarskie? Image

Jak załatwić zaświadczenie lekarskie?

Są we wszechświecie dwa rodza­je kole­jek do lekarza: w jed­nej czeka­ją chorzy i hipochondrycy, w drugiej ludzie, którzy chcą załatwić zaświad­cze­nie lekarskie lub skierowanie do spec­jal­isty. Jakoś tak się niefor­tun­nie złożyło, że wczo­raj należałam do tej drugiej grupy. Nie jestem tylko pew­na którzy mają gorzej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 16 listopada 2016
Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty Image

Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty

Nic tak bard­zo nie iry­tu­je jak odkrycie wios­ną, że doty­chczas dzi­ała­ją­ca kosiar­ka nie dzi­ała, a narzędzia ogrod­nicze pokryły się rodzą albo są nien­aostr­zone. Kapryś­na wiosen­na pogo­da spraw­ia, że każdy dzień zwło­ki przez­nac­zony na doprowadzenia do stanu uży­wal­noś­ci łopat, gra­bi czy nożyc do cię­cia żywopło­tu może kosz­tować mnie kole­jne nawet tygod­nie,…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 14 listopada 2016
Nie rozmawiaj z nieznajomym? Image

Nie rozmawiaj z nieznajomym?

Uczymy dzieci, by nie roz­maw­iały z niez­na­jomy­mi. Bo je por­wą, dadzą zatrutego narko­tyka­mi cukier­ka, ogolą w kiblu na łyso, prze­biorą, zaw­iozą czarną wołgą za granicę i tyle będzie z całego trudu rodzenia i wychowa­nia. Ale to nie tak. Z niez­na­jomy­mi trze­ba roz­maw­iać!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 10 listopada 2016