Wpisy z miesiąca: s

Ile fotelików zmieścisz w samochodzie? Image
Ile fotelików zmieścisz w samochodzie?

Aktu­alne przepisy prze­wozu dzieci w aucie a możli­woś­ci naszych samo­chodów i spokój naszych sum­ień: jak je pogodz­ić? Ile fote­lików zmieś­cisz w samo­chodzie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 18 marca 2016
Jestem noszakiem i nadal noszę moje dzieci Image
Jestem noszakiem i nadal noszę moje dzieci

Czy powin­nam nosić 7-lat­ka, bo mnie o to poprosił? Czy niesie­nie kilku­lat­ka do przed­szko­lach na rękach to coś złego? Czy to już nie jest rozpieszczanie? Prze­cież to duże dzieci!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 17 marca 2016
Matka na Litwie — Kiedy Polska to za mało Image
Matka na Litwie — Kiedy Polska to za mało

Dalekie kra­je zach­wyca­ją nas piękny­mi, egzo­ty­czny­mi widoka­mi w kat­a­lo­gach podróżniczych. Oglą­da­jąc filmy częs­to chcielibyśmy na własne oczy zobaczyć cuda natu­ry Nowej Zelandii czy zabyt­ki w Chile, a nie zas­tanaw­iamy się nawet jak pięknie jest całkiem blisko nas. Przykład­owo na takiej Litwie, gdzie miesz­ka Del­fi­na wraz z mężem Povi­lasem i malutkim Emilisem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 16 marca 2016
Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki Image
Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki

Co może łączyć oskarowe “Spir­it­ed Away” z Hiroshimą “Grobow­ca świ­et­lików”, ekologią “Księżnicz­ki Mononoke” i baśniowoś­cią “Ruchomego zamku Hau­ru”? Wys­traszone oczy dziec­ka oglą­da­jącego te japońskie ani­mac­je! Jeśli nie jesteś pewien, czy Two­je dziecko może obe­jrzeć taką bajkę, najpierw sam zapoz­naj się z jej fabułą.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 14 marca 2016
Spotkajmy się nie przy kawie Image
Spotkajmy się nie przy kawie

Relac­ja ze spotka­nia w Trójmieś­cie z inny­mi matka­mi-wari­atka­mi-blogerka­mi. Nie zawsze przy kaw­ie, ale zawsze przy cieś­cie. Spotka­jmy się w Trójmieś­cie!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 11 marca 2016