Wpisy z miesiąca: s

33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny Image
33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny

## urodziny to nie przelew­ki. Jako bloger­ka mam więc prezent — wcześniej niepub­likowane, ekshibicjon­isty­czne i zupełnie prawdzi­we fak­ty o mnie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 31 Data | 28 kwietnia 2016
Życie w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Jak miesz­ka się na emi­gracji? Czy warto prze­nieść się do Taj­landii? Jak poradz­ić sobie w Bangkoku? Pol­s­ka mama mieszka­ją­ca wśród Tajów udziela wywiadu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 27 kwietnia 2016
Podwórkowe zabawy w deszczu Image
Podwórkowe zabawy w deszczu

W cza­sie deszczu dzieci się nudzą? Niekoniecznie. Nie tylko w domu, ale także na pod­wórku w ulewie i mżaw­ce także jest super! Kil­ka pomysłów na zabawy w deszczu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 26 kwietnia 2016
Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata Image
Posprzątaj za innych. Sprzątanie świata

Czy dzieci powin­ny włączyć się w akcję “Sprzą­tanie świa­ta”? Czy powin­ny sprzą­tać to co wyrzu­cili inni? Co je to uczy? Jak dłu­go rozkłada­ją się śmieci?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 22 kwietnia 2016
Nie trzeba się dzielić Image
Nie trzeba się dzielić

Na pla­cach zabaw częs­to spo­tykam się z twierdze­niem, że zabawka­mi trze­ba się dzielić, a huśtawkę opuś­cić jak tylko ktoś poprosi. Nie, nie trze­ba.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 21 kwietnia 2016