Autor: Monika Kilijańska

Życie we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image
Życie we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba pier­wszy raz spo­tykam osobę, która chci­ała wyemi­grować już w dziecińst­wie do kra­ju, w którym miesz­ka! Poz­na­j­cie Alę mieszka­jącą we włoskim miasteczku.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 9 sierpnia 2017
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia? Image
Dlaczego oglądając anime jestem bardziej zadowolona z życia?

Jestem dorosła i oglą­dam baj­ki dla dzieci. Nie tylko z dzieć­mi, ale także częs­to wiec­zorem, kiedy to więk­sza cześć społeczeńst­wa śledzi losy bohaterów seri­ali, filmów dłu­gome­trażowych lub meczy pił­ki nożnej. Ja w tym cza­sie oglą­dam japońskie ani­me. Dzi­wne? Nie tylko dla Was. Nawet dorośli Japończy­cy uważa­ją to za odstępst­wo od…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 4 sierpnia 2017
Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną Image
Bycie dobrą mamą czyni mnie złą żoną

Im bardziej staram się być dobrą mamą, tym bardziej jestem sfrus­trowaną i złą żoną. Ze skra­jnoś­ci w skra­jność.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 2 sierpnia 2017
Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs Image
Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs

Jak założyć włas­ny ziołowy ogródek na balkonie czy kuchen­nym para­pecie? Jakie rośliny posadz­ić razem? I co później zro­bić z zioła­mi? Uwa­ga! Jest też konkurs!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 31 lipca 2017
Czego nie mówią popularni blogerzy, choć wiedzą? Image
Czego nie mówią popularni blogerzy, choć wiedzą?

Czego nie mówią pop­u­larni blogerzy? Czego nie robią? Czego nie biorą? I dlaczego nie krad­ną? Czyli wszys­tko o See Blog­gers 2017!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 28 lipca 2017