Autor: Monika Kilijańska

Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje Image
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje

Starasz się na siłę uszczęśli­wić rodz­inę i już pod­czas jazdy masz ochotę ich zagryźć? Uszczęśli­wian­ie to jeden z trzech błędów, które psu­ją wakac­je. Każde wakac­je! Poz­naj inne!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 7 lipca 2017
Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki Image
Królewny z Biblii — ciekawa książka dla dziewczynki

Każ­da dziew­czyn­ka jest księżniczką. Królewny z Bib­lii to religi­j­na książ­ka dla dzieci, która przy­bliża kobi­ety opisane w Piśmie Świę­tym. Nawet nie wiecie, że niek­tóre z nich to prawdzi­we królowe, królowe Pana Boga!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 5 lipca 2017
Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową? Image
Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową?

Od kiedy dziecko może samodziel­nie jeźdz­ić komu­nikacją zbiorową: auto­busem, pociągiem czy samolotem? Czy 9-latek jest na tyle rozważny? Co na to pra­wo?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 3 lipca 2017
Najlepsze prezenty na roczek Image
Najlepsze prezenty na roczek

Znowu sto­ję przed prob­le­mem co moż­na kupić małe­mu dziecku na roczek. Pier­wsze urodziny są ważne, ale jubi­lat zupełnie ich nie pamię­ta. Jakakol­wiek zabawka bard­zo szy­bko się znudzi, gdyż jeszcze uwa­ga nie jest na tyle sku­pi­ona, by dłużej czymś się baw­ić. Co zatem moż­na kupić jako prezent na roczek? Zabawka Wybier­a­jąc…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 30 czerwca 2017
Jak żyć i mieszkać w UK — Kiedy Polska to za mało

Jak żyć i mieszkać w UK? Jakie ceny za wyna­jem mieszka­nia, a jakie za boch­enek chle­ba? Czy Bry­tyjczy­cy naprawdę nie lubią Polaków? Ciekawy wywiad z Polką mieszka­jącą w bry­tyjskim Bostonie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 28 czerwca 2017