Autor: Monika Kilijańska

Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało Image
Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało

W Polsce nas­tała moda na duńskie hygge. Ale tak naprawdę jak to w Danii jest najlepiej dowiedzieć się nie z książek czy porad­ników, a od oso­by, która od dawana miesz­ka w tym pięknym kra­ju. Jak żyć w Danii i jak wyglą­da jej duńskie szczęś­cie opowie Kasia, Pol­ka mieszka­ją­ca od 2004…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 29 marca 2017
Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet Image
Jak zmienić koło w samochodzie — poradnik dla kobiet

Najlep­szy pod słońcem porad­nik pt. „Jak zmienić koło w samo­chodzie” dla kobi­et. Kil­ka propozy­cji — sama wybierz tą najlep­szą dla Ciebie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 32 Data | 24 marca 2017
Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek? Image
Rodzeństwo a związek: czy ma to jakiś związek?

Rodzeńst­wo a związek. To, że masz starszego bra­ta sprawi, że wybierzesz aku­rat mężczyznę, który miał starszego bra­ta? A może właśnie odwrot­nie? Trochę statysty­ki z przym­ruże­niem oka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 22 marca 2017
Share Week 2017 Image
Share Week 2017

Od kiedy blogu­ję, to wyda­je mi się, że wios­na nie przyjdzie jak nie będzie Share Week. To moja trze­cia odsłona, co oznacza, że przy­na­jm­niej trzy lata dzi­ałam. Przez ten czas czy­tam więcej blogów niż przez całe moje życie, bo tak naprawdę wcześniej nawet ich nie zauważałam. Dziś przed­staw­iam, co w…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 20 marca 2017
Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno Image
Nie mogę mieć dziecka, więc zaadoptowałam jedno

Jeszcze będąc stu­den­tką bada­ją­ca mnie ginekolog stwierdz­iła, że praw­dopodob­nie będzie prob­lem z zajś­ciem w ciążę, bo mam pol­i­cysty­czne jajni­ki. Dziś wiem, że niemożli­wym było stwierdze­nie takiej choro­by bez uży­cia choć­by USG, ale wtedy przes­traszyłam się na dobre. Do tego dostęp do inter­ne­tu miałam sła­by, więc dowiedzieć się o diag­nos­tyce też…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 9 Data | 17 marca 2017