Autor: Monika Kilijańska

Życie w Chorwacji — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Chorwacji — Kiedy Polska to za mało

Bycie turys­tą w przepięknej Dal­macji przez dwa tygod­nie to nie to samo co życie w Chorwacji na stałe. Choć Zagrzeb jest pięknym miastem, to jed­nak Mag­dale­nie Hele­nie cza­sem braku­je… ogórków kiszonych. Zapraszam na wywiad z Polką mieszka­jącą w Chorwacji

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 14 grudnia 2016
Macierzyństwo jest obrzydliwe Image
Macierzyństwo jest obrzydliwe

Mówią, że macierzyńst­wo jest słod­kie. Ale to tylko wtedy, kiedy dzieci śpią. Przez sporą część cza­su jest zwycza­jne, a nawet obrzy­dli­we. Bo kiedy jest się matką nic co obrzy­dli­we nie jest obce.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 12 grudnia 2016
Wspomnienia zatrzymane na wieczność Image
Wspomnienia zatrzymane na wieczność

Jestem starej daty i nic tak nie cieszy moich oczu jak wywołane zdję­cia. Te śmieszne miny, te głupie sytu­acje, te małe dziecięce stóp­ki… Ile wspom­nień potrafi pomieś­cić kar­tonik 10X15 cm… Lubię od cza­su do cza­su siąść sobie wygod­nie wiec­zorem w fotelu z albumem w ręce i oglą­dać zdję­cia z włas­nej…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 9 grudnia 2016
Życie w Londynie — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Londynie — Kiedy Polska to za mało

Lon­dyn to wielkie i wielonar­o­dowe mias­to. Chy­ba dla każdego zna­jdzie się tu takie miejsce, które pol­u­bi. Jak wyglą­da codzi­enne życie w Lon­dynie? Czy jadąc tam trze­ba zabrać ze sobą chleb?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 7 grudnia 2016
Dobór stanika i karmienia piersią — zrób to dobrze, zrób to sama Image
Dobór stanika i karmienia piersią — zrób to dobrze, zrób to sama

Pier­si w ciąży ros­ną, więc chy­ba każ­da przyszła mama myśli o zakupie nowego stani­ka. Na co zwracać uwagę przy doborze stani­ka do karmienia pier­sią?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 5 grudnia 2016