Autor: Monika Kilijańska

Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty Image
Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty

Nic tak bard­zo nie iry­tu­je jak odkrycie wios­ną, że doty­chczas dzi­ała­ją­ca kosiar­ka nie dzi­ała, a narzędzia ogrod­nicze pokryły się rodzą albo są nien­aostr­zone. Kapryś­na wiosen­na pogo­da spraw­ia, że każdy dzień zwło­ki przez­nac­zony na doprowadzenia do stanu uży­wal­noś­ci łopat, gra­bi czy nożyc do cię­cia żywopło­tu może kosz­tować mnie kole­jne nawet tygod­nie,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 14 listopada 2016
Nie rozmawiaj z nieznajomym? Image
Nie rozmawiaj z nieznajomym?

Uczymy dzieci, by nie roz­maw­iały z niez­na­jomy­mi. Bo je por­wą, dadzą zatrutego narko­tyka­mi cukier­ka, ogolą w kiblu na łyso, prze­biorą, zaw­iozą czarną wołgą za granicę i tyle będzie z całego trudu rodzenia i wychowa­nia. Ale to nie tak. Z niez­na­jomy­mi trze­ba roz­maw­iać!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 10 listopada 2016
Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci Image
Nie jestem gotowa na dorosłość moich dzieci

Czy może się prze­jaw­iać dorosłość? Pożeg­naniem z pieluchą? Pożeg­naniem z kołysanka­mi do snu? Wyjaz­dem na stu­dia? Czy jesteś na to gotowa? Ja nie…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 7 listopada 2016
Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko Image
Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko

Tak naprawdę ty, jako rodz­ic, jesteś now­icjuszem w swo­jej roli, tak jak dziecko jest now­icjuszem w byciu dzieck­iem. Doras­tamy i uczymy się razem i tylko od nas zależy, czy będzie to wesoły czy zestre­sowany czas.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 4 listopada 2016
Czy opłaca się mieć trójkę dzieci? Image
Czy opłaca się mieć trójkę dzieci?

Ter­az, gdy mamy epi­demię 500+ wielu ludzi pyta mnie „No i jak, opła­cało się mieć trójkę dzieci?”. Wiecie, nie da się tak łat­wo odpowiedzieć na to pytanie jak by się chci­ało. Dzieci to nie np. nowa recep­tura czeko­ladek. Nie potrafię powiedzieć tak zwycza­jnie „tak, to wypełnie­nie ter­az bardziej do mnie prze­maw­ia, smaku­je mi!”. Bo dziecko to nie towar czy usłu­ga, a życie to nie pudełko czeko­ladek.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2016