Autor: Monika Kilijańska

Emigracja do Chin — Kiedy Polska to za mało Image
Emigracja do Chin — Kiedy Polska to za mało

Też cza­sem się Wam wydawało, że Chiny nas otacza­ją? Mamy ubra­nia z Chin, zabaw­ki z Chin, artykuły papier­nicze z Chin. Elek­tron­i­ka i samo­chody też coraz częś­ciej są z Chin. Truskaw­ki są z Chin… A co jeśli otacza­li by nas jeszcze Chińczy­cy? Kak­cia mieszka­ją­ca od kilku lat w Szang­ha­ju opowie jak to jest.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 6 kwietnia 2016
Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole Image
Autyzm w przedszkolu, Asperger w szkole

Są takie jak inne mat­ki: martwią się o zdrowie, dba­ją o dietę, poda­ją rękę jak upad­nie i opa­tru­ją obdarte kolana. Jed­nak są jeszcze kimś więcej – są matka­mi dzieci z autyzmem. Dla nich bywa­ją cza­sem częś­cią ich życia, a cza­sem nie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 4 kwietnia 2016
Histeria u dziecka czyli jak żyć z dwulatkiem Image
Histeria u dziecka czyli jak żyć z dwulatkiem

Dziecko tupie noga­mi żąda­jąc liza­cz­ka, wije się na podłodze? Czy to wina wieku, skoku roz­wo­jowego, demonów czy brak kon­troli rodz­iców nad nielet­nim? Nie, to oznacza, że wszys­tko jest dobrze.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 31 marca 2016
Matka w Meksyku — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Meksyku — Kiedy Polska to za mało

Jak sobie pomyślę, że muszę się prze­dostać z jed­nego koń­ca mias­ta na dru­gi w godz­i­nach szczy­tu, to cza­sem nóż sam w kieszeni się otwiera. A mias­to, które muszę przemierzyć, jest z tych raczej małych, z led­woś­cią pre­tendu­ją­cych do mias­ta wojew­ódzkiego, zaś kor­ki w nich oznacza­ją tylko lekkie spowol­nie­nie ruchu, a nie godzin­ny postój jaki pamię­tam z Lon­dynu. Nie, zde­cy­dowanie nie nada­ję się do mieszka­nia w takim przykład­owo Meksyku, a szczegól­nie w jego stol­i­cy, która jest najwięk­szym tery­to­ri­al­nie miastem na glo­bie. Za to Karoli­na bez trudu odnalazła się w tym gwarnym miejs­cu. Poz­na­j­cie co to oznacza Meksyk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 30 marca 2016
Obiad pięciodaniowy — dieta matki wielodzietnej Image
Obiad pięciodaniowy — dieta matki wielodzietnej

Dylemat każdej mat­ki, każdego singla, każdego wdow­ca brz­mi „co dziś na obi­ad?”. Nie jest ważne, czy zada­jesz sobie je rano, tuż po prze­budze­niu, w sklepie przed lada chłod­niczą czy przed lodówką w domu za pięć min­ut dwu­nas­ta. Nieis­totne jest też o której godzinie jadasz posiłek: może to być poprawny domowy…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 29 marca 2016