Autor: Monika Kilijańska

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!” Image

15 wyrażeń, które zastąpią „Chyba z Tobą zwariuję!”

Jeśli nie chce­my nakrę­cać tej spi­rali, warto zapamię­tać, że współpra­ca ze strony dzieci następu­je zwyk­le wtedy, kiedy czu­ją one pozy­ty­wny, przepełniony miłoś­cią związek z osobą, która wyda­je instrukc­je, które są jasne i wspo­ma­ga­jące. Najlep­szym sposobem na osiąg­nię­cie tych celów, kiedy jesteśmy o krok od wybuchu, jest posi­adanie zasobu łatwych do zapamię­ta­nia wyrażeń, które zastąpią to nasze „Chy­ba z Tobą zwar­i­u­ję!”, cho­ci­aż cza­sa­mi właśnie tak się czu­je­my.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 9 listopada 2015
Pokój 201 Image

Pokój 201

Budynek był stary, poniemiec­ki, z czer­wonej cegły. Jeszcze raz wzięła do ręki wymię­toloną kartkę. „ul. Bocz­na 26, II piętro, pokój 201”. Tak, to zde­cy­dowanie ten. Spo­jrza­ła w górę. Czy te zasłonięte roletą okna to właśnie tam? Zan­im doszła do właś­ci­wego poko­ju musi­ała pokon­ać trochę obskurną i wąs­ka klatkę schodową, na której przy­dało­by się lep­sze światło, biuro mało znanej ubez­pieczal­ni, gabi­net den­tysty­czny i pra­cown­ię reklam­ową. Widząc jej reklamę zaśmi­ała się cicho – któż widząc te jarzące się litery i chaos na plaka­cie chci­ał­by u nich zamówić reklamę?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 6 listopada 2015
Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Czym dla Was jest raj na zie­mi? Czy to kraina, gdzie popi­jamy drin­ka leżąc w hamaku pod palmą, a dzieci­a­ki bło­go hasają sobie w ciepłym oceanie? A może to miejsce, gdzie odd­a­je­my się medy­tacjom w jakiejś bud­dyjskiej świą­tyni czy też zgłębi­amy tajni­ki życia kanczyli mala­js­kich w samym ser­cu dżungli? Takim rajem może wydawać się Taj­lan­dia. Czy oby na pewno opowie Wam dziś Anna Maślan­ka w wywiadzie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 4 listopada 2015
Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego Image

Mój syn był księżniczką na Halloween, a ja stałam się lepszym rodzicem – historia Danny’ego

W przed­szkolu Kini nie ma balu z okazji Hal­loween. W zeszłym roku był za to bal kar­nawałowy, na który ubrała się ona w strój Super­woman. Nie miałam nic prze­ci­wko – w sum­ie czemu miałabym być? Prze­cież takie prze­branie oznacza, że dziew­czyn­ka nie tylko wie czego chce, ale także jest świado­ma swo­jej siły i być może zami­ast czekać jak inne księżnicz­ki na ryc­erza na białym koniu sama go sobie zna­jdzie. A jak nie zna­jdzie – płakać nie będzie, bo Super­woman sil­ną kobi­etą jest. Bez prob­le­mu poz­woliłabym jej także na strój szkiele­ta, pira­ta, kuchar­ki, pielęg­niar­ki czy księżnicz­ki. W kwestii ubioru dziew­czynce naprawdę wszys­tko wol­no. Co jed­nak bym zro­biła na miejs­cu Lau­rin, mamy Danny’ego? Nie wiem…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 2 listopada 2015
Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później) Image

Plan idealnej podróży poślubnej (10 lat później)

Co roku obiecal­iśmy sobie podróż poślub­ną, że wyruszymy we dwo­je — tak jak wtedy, kiedy się poz­nal­iśmy — na piękne wakac­je. Dzieci zostaw­imy (kochana bab­ciu i dzi­ad­ku, cieszy­cie się praw­da?) i odbędziemy miesiąc miodowy jak się patrzy. Albo cho­ci­aż tydzień miodowy. Week­end? Tak, też może być.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 29 października 2015