Kategoria: Całkiem poradnikowo

Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu Image
Mikroflora bakteryjna: naturalny obrońca organizmu

Drob­nous­tro­je nie zawsze wywołu­ją choro­by, niek­tóre bywa­ją wyjątkowo pożyteczne. Mikroflo­ra bak­teryj­na to kluc­zowy ele­ment układu odpornoś­ciowego człowieka. Przyjrzyjmy się jej z bliska.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 7 kwietnia 2017
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu! Image
I Komunia Św. to wydarzenie, które dzieje się raz w życiu. Nie zmarnuj tego czasu!

I Komu­nia Św. jest tylko raz w życiu. Nie zmar­nuj tego cza­su dziec­ka, niech pamię­ta ten dzień jako wyjątkowy także duchowo. Prezen­tów i tak nie będzie w więk­szoś­ci pamię­tać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 5 kwietnia 2017
Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia Image
Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia

Orga­ni­za­c­ja komu­nii częs­to przy­pom­i­na orga­ni­za­cję małego wesela. Jak przy­go­tować, o czym pamię­tać i przede wszys­tkim ile zapłacić? Porad­nik krok po kroku w nowym cyk­lu “Mara­ton komu­ni­jny”.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 14 Data | 3 kwietnia 2017
Zabawki interaktywne – wady i zalety Image
Zabawki interaktywne – wady i zalety

Plus­zowy miś i biała kart­ka papieru już dawno przes­tały być najlep­szy­mi środ­ka­mi do zabawy małego dziec­ka. Ter­az na top­ie są zabaw­ki inter­ak­ty­wne. Czym one naprawdę są? Jakie są ich wady i zale­ty?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 30 marca 2017
Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę Image
Rodzic pracujący w domu — jak wygląda to naprawdę

Pra­ca w domu to całkiem dobre rozwiązanie, kiedy nie ma w nim dzieci. Jed­nak nie każdy rodz­ic ma takie możli­woś­ci. Rodz­ic pracu­ją­cy w domu — czy to się uda? Czy innym się uda­je?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 34 Data | 13 marca 2017