Archiwum wg kategorii: S

Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image

Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miejs­ca na ciele kobi­ety, które zdradza­ją jej wiek: głowa i dłonie. O ile na twarz moż­na nałożyć mak­i­jaż, przykry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szyję apaszkę, o tyle spra­cow­ane dłonie niełat­wo ukryć. W walce o gład­kość skóry poma­ga­ją przede wszys­tkim dobre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 20 czerwca 2016
Olej — naturalna ochrona przed słońcem Image

Olej — naturalna ochrona przed słońcem

Aby zdrowo korzys­tać z kąpieli słonecznych warto stosować ochronę przed szkodli­wym promieniowaniem. Ale co jeśli ufasz tylko nat­u­ral­nym kos­me­tykom, nie lubisz chemii albo jesteś na nie uczu­lony? Nie martw się – natu­ra Cię lubi i ma swo­je sposo­by. Poz­na­j­cie nat­u­ralne sposo­by na ochronę skóry przed słońcem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 10 Data | 24 maja 2016
Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs Image

Misja “Prezent na Dzień Matki” + konkurs

Dzień Mat­ki tak na dobrą sprawę mógł­by mieć zupełnie inną nazwę. To Dzień Sprzą­tacz­ki, Pielęg­niar­ki, Nauczy­ciel­ki, Korepety­tor­ki, Wychowaw­czyni, Spon­sor­ki, Psy­choter­apeut­ki, Diete­ty­cz­ki, Kuchar­ki… Ale wtedy był­by za dłu­gi i trud­ny do zapamię­ta­nia. Lep­iej nazwać go krótko: Dzień Mat­ki. I tak znaczy to samo. Jako że kobi­eta będą­ca matką dźwiga na swoich…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 12 maja 2016
Niejadek nad talerzem Image

Niejadek nad talerzem

Gim­nastyku­jesz się, wyna­j­du­jesz nowe, ciekawe przepisy, braku­je tylko, byś znalazła ofer­tę czar­o­dziejskiej różdż­ki przy­go­towu­jącej jadalne posił­ki dla Two­jego dziec­ka. Nie to, że gotu­jesz bez­nadziejnie. Może i Mas­ter Chefem nie jesteś, ale jeszcze nikt się nie otruł. Jed­nak najwięk­szym kry­tykiem kuli­narnym w Twoim otocze­niu okazu­je się własne dziecko. Każdy talerz postaw­iony…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 6 maja 2016
Ile fotelików zmieścisz w samochodzie? Image

Ile fotelików zmieścisz w samochodzie?

Aktu­alne przepisy prze­wozu dzieci w aucie a możli­woś­ci naszych samo­chodów i spokój naszych sum­ień: jak je pogodz­ić? Ile fote­lików zmieś­cisz w samo­chodzie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 18 marca 2016