Kategoria: Całkiem poradnikowo

Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod Image
Jak złożyć koszulkę — pięć sprawdzonych metod

Oto pięć nieza­wod­nych sposobów na to,by złożyć koszulkę typu t-shirt. Propozy­c­ja dla każdego: trady­cjon­al­istów, ori­en­tal­istów, zab­ie­ganych, zakrę­conych i z nad­mi­arem energii. Uwa­ga! Zaw­iera instrukcję rysunkową!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 3 marca 2017
Pierwsza wizyta u specjalisty — logopeda Image
Pierwsza wizyta u specjalisty — logopeda

Badanie logope­dy­czne oraz ter­apia u logope­dy nie jest wcale strasz­na. Zwyk­le to doskon­ała zabawa połąc­zona z nauką. Jeśli pode­jrze­wasz, że Two­je dziecko może mieć prob­le­my z mową warto udać się do tego spec­jal­isty. Jak wyglą­da pier­wsza wiz­y­ta u logope­dy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2017
Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka? Image
Wada mowy, a może naturalny okres w rozwoju dziecka?

Mowa popraw­na dla danego wieku… to znaczy jaka?. Co moż­na uznać za wady mowy w danym okre­sie życia dziec­ka, a co za nat­u­ral­ny okres roz­wo­ju?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 6 lutego 2017
Jak i gdzie spędzić ferie zimowe? Image
Jak i gdzie spędzić ferie zimowe?

W kilku wojew­ództwach już rozpoczęły się tegoroczne ferie zimowe. Ja mam dopiero w ostat­nich dwóch tygod­ni­ach lutego, więc jeszcze całkiem sporo cza­su, by porząd­nie zaplanować ten czas. Jak więc przeżyć dwa tygod­nie bez szkoły i nie zwar­i­ować? Jak nie zbankru­tować?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 23 stycznia 2017
Czego lepiej nie mówić pracującej mamie Image
Czego lepiej nie mówić pracującej mamie

W pra­cy, takiej na etat, nie byłam dobre trzy lata. Ogól­nie po 11 lat­ach siedzenia za biurkiem w biurze i trzech urlopach macierzyńs­kich nie bard­zo mam ochotę znowu gonić za posadą. Obec­nie więc pracu­ję zdal­nie z domu. Są jed­nak rzeczy, które nawet pracu­ją­cym z domu mamom mówić się nie godzi. Czego lep­iej nie mówić pracu­jącej mamie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 13 stycznia 2017