Kategoria: Całkiem poradnikowo

Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową? Image
Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową?

Od kiedy dziecko może samodziel­nie jeźdz­ić komu­nikacją zbiorową: auto­busem, pociągiem czy samolotem? Czy 9-latek jest na tyle rozważny? Co na to pra­wo?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 3 lipca 2017
Najlepsze prezenty na roczek Image
Najlepsze prezenty na roczek

Znowu sto­ję przed prob­le­mem co moż­na kupić małe­mu dziecku na roczek. Pier­wsze urodziny są ważne, ale jubi­lat zupełnie ich nie pamię­ta. Jakakol­wiek zabawka bard­zo szy­bko się znudzi, gdyż jeszcze uwa­ga nie jest na tyle sku­pi­ona, by dłużej czymś się baw­ić. Co zatem moż­na kupić jako prezent na roczek? Zabawka Wybier­a­jąc…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 30 czerwca 2017
Pierwsza wycieczka szkolna dziecka — o czym warto pamiętać Image
Pierwsza wycieczka szkolna dziecka — o czym warto pamiętać

Już niedłu­go wakac­je, jest więc to okres wzmożonych wycieczek szkol­nych oraz powoli orga­ni­zowanych, także przez szkoły, kolonii czy obozów sportowych. Nie zawsze jedynym ogranicze­niem jest brak pieniędzy na wycieczkę, cza­sem są także inne prze­ci­wwskaza­nia. O czym nie może­my zapom­nieć wysyła­jąc dziecko na wycieczkę szkol­ną czy obóz?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 20 czerwca 2017
Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej Image
Sprawdź, czy możesz korzystać z darmowej porady prawnej

Od 2016 roku w Polsce jest grono osób, które mogą korzys­tać z możli­woś­ci dar­mowej porady prawnej. Sprawdź, czy także Tobie się ona należy i co obe­j­mu­je.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 16 czerwca 2017
Jak usunąć kleszcza? Image
Jak usunąć kleszcza?

Smaru­je­my masłem, później opiekamy nad wol­nym ogniem i gotowe. To był­by przepis na kur­cza­ka z roż­na, a nie na pozby­cie się pasoży­ta. Jak usunąć kleszcza w zaciszu domowym? Kiedy warto udać się do lekarza? I czy szczepi­e­nie załatwi prob­lem?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 14 czerwca 2017