Archiwum wg miesiąca: s

Romeo i Julia z PRL-u Image

Romeo i Julia z PRL-u

Małe miasteczko, gdzieś na półno­cy Pol­s­ki. Takie z zamkiem nad Wisłą i grupą PRL-ows­kich blokowisk, w których gnieździ się już drugie pokole­nie. Kiedyś sercem mias­ta był dworzec PKP dowożą­cy ludzi do miast wojew­ódz­kich do pra­cy, dziś życiem tęt­ni już tylko ruch­li­wa dro­ga wojew­ódz­ka oraz pob­lis­ki dyskont, na stacji kole­jowej już tylko młodzież z pob­liskiej szkoły popala cichcem papierosy. W tym miasteczku urodz­ił się Antek, który pokochał Olę.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 14 lutego 2015
Złe dobrego początki Image

Złe dobrego początki

Czer­wona róża, jakie to oklepane. Dziś mówisz mi, że zawsze dzi­ałało, że każ­da dziew­czy­na marzy o kwiat­ach, a szczegól­nie o tak szla­chet­nych. Wtedy nie powiem, zdzi­wiłam się. Stu­dent przynoszą­cy kwiaty led­wo poz­nanej dziew­czynie to ewen­e­ment. Wpuś­ciłam cię od środ­ka, przed­staw­iłam współloka­torkom i pos­zliśmy na umówiony spac­er. Nie mogliśmy tu zostać, one musi­ały się uczyć.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 13 lutego 2015
Epistolografia Image

Epistolografia

Masz wiado­mość!” — woła mnie pro­gram pocz­towy, w niczym nie przy­pom­i­na­ją­cy tego z jed­nej z najlep­szych komedii roman­ty­cznych lat 90-tych. Tylko że mnie w tym XXI wieku kocha przede wszys­tkim pewien Pan Spam. Na stole wesoło pod­skaku­je komór­ka w takt wietrznych dzwoneczków. SMS z infor­ma­cją o wys­taw­ionej fak­turze za usłu­gi pewnej sieci. Wzrok pada na stary, czer­wony seg­re­ga­tor. Nie ma w nim doku­men­tów czy notatek — trzy­mam w nim listy. To listy miłosne. To listy od mężczyzn, którzy byli blis­cy ser­cu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 11 lutego 2015
P E G I, sregi Image

P E G I, sregi

Zan­im włas­nym dzieciom poz­wolę oglą­dać jak­iś film czy grać w grę, sprawdzam je. Inter­ne­tu jed­nak nie ocen­zu­ru­ję, dlat­ego muszę nauczyć jak z niego korzys­tać.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 10 lutego 2015
Raz, dwa, trzy, szukasz Ty! Image

Raz, dwa, trzy, szukasz Ty!

- Kochanie, powiedz mi, gdzie schowałaś kluczyk? — zapy­tała rodzi­ciel­ka.
— Pod żół­tym kwiatkiem — odrzekłam i wskaza­łam na łąkę pełną kaczeńców.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2015