Archiwum wg miesiąca: s

Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja Image

Nie lubię zachowania moich dzieci, bo są dokładnie takie jak ja

Odd­y­chaj głęboko. Licz d 10. 1… 2 … 3 … To mówię do siebie, kiedy po raz nasty tego dnia Nati marudzi. Rano był płacz, bo nie ta bluzecz­ka, przed auto­busem był płacz, bo chci­ała, bym jechała z nią. Jak odbier­ałam, to płakała, bo się jeszcze nie wys­pała. Potem płakała,…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 30 stycznia 2017
Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja Image

Mój mąż jest lepszym rodzicem niż ja

Ludzie częs­to dzi­wią się, że mąż nie ma nic prze­ci­wko (nie masz kochanie, praw­da?), kiedy wyjeżdżam na całe week­endy, by uczest­niczyć w spotka­ni­ach bloger­s­kich lub kiedy zami­ast zro­bić dwu­dan­iowy obi­ad ślęczę nad książką, bo się uczę. Albo zwycza­jnie czy­tam. Może trochę marszczy nos kiedy jadę na kurs samoo­brony i wracam zmęc­zona i posini­ac­zona. Ale on także jest rodz­icem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 27 stycznia 2017
Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych Image

Moje dziecko ma obsesję na punkcie gier komputerowych

Moż­na łat­wo wyobrażać sobie, że w domu nie będzie ani gier kom­put­erowych, ani bajek ani­mowanych. Jed­nak o czym będzie roz­maw­iać Two­je dziecko z rówieśnika­mi w szkole? A jeśli poz­wolisz na granie — to co dalej? Jak nie spraw­ić, by popadło w obłęd?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 19 Data | 25 stycznia 2017
Jak i gdzie spędzić ferie zimowe? Image

Jak i gdzie spędzić ferie zimowe?

W kilku wojew­ództwach już rozpoczęły się tegoroczne ferie zimowe. Ja mam dopiero w ostat­nich dwóch tygod­ni­ach lutego, więc jeszcze całkiem sporo cza­su, by porząd­nie zaplanować ten czas. Jak więc przeżyć dwa tygod­nie bez szkoły i nie zwar­i­ować? Jak nie zbankru­tować?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 23 stycznia 2017
Bajki — wczoraj i dziś Image

Bajki — wczoraj i dziś

Auro­ra, Roszpun­ka, Śpią­ca Królew­na czy Śnież­ka — wszys­tkie te baj­ki Disney’a bazu­ją na starych baś­ni­ach. Czym się różnią te baj­ki wczo­raj i dziś?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 20 stycznia 2017